De synfel som går att åtgärda med hjälp av glasögon beror på avvikelser i ögats brytande system. T.ex kan linsen vara för konkav, eller så är ögat för långt eller kort. De inkommande ljusstrålarna bryts då inte mot näthinnan. Med hjälp av glasögonen kan man ändra ljusets riktning och därmed neutralisera problemet.

 

Närsynthet / Myopi

Vid närsynthet är ögats brytande system för starkt, för att linsen är krökt eller för att ögat är för långt. Man ser då dåligt på långt håll men bra på nära håll. Närsynthet är ett av de vanligaste synfelen, omkring 10% av Sveriges befolkning har någon form av närsynthet. Det kan korrigeras med hjälp av konkava linser. Behövs en glasögonkorrektion starkare än -6 eller -7 dioptrier räknas närsyntheten som grav, vilket vanligtvis beror på rubbningar i ögats tillväxt, så att det blivit för långt. Nackdelen med att använda glasögon är att man då får en bildförminskning på grund av den höga styrkan. Detta går att undvika om man använder kontaktlinser i stället.

Vid grav myopi kan näthinnan vara ovanligt skör. Risken finns då att det uppkommer bristningar, vilket upplevs som ljusfenomen. Man kan också få blödningar på näthinnan, näthinnelossning eller nedsättningar på gula fläcken. Misstänker man något sådant bör man uppsöka en ögonläkare omedelbart.

 

Översynthet / Hyperopi

Runt 80% har någon form av översynthet eller hyperopi, vilket gör det till det vanligaste synfelet. Det upplevs dock vanligtvis inte som ett problem förrän man blir äldre och ögat får svårare att korrigera det på anatomisk väg. Eftersom man omedvetet hela tiden spänner linsen uppkommer trötthet och huvudvärk. Vid översynthet är ögats brytande system för svagt, för att ögats lins är för konkav eller ögat för kort. Problemet neutraliseras därför med hjälp av konvexa linser.

 

Astigmatism

När folk pratar om brytningsfel menar de ofta astigmatism. Vid astigmatism är linsen oregelbunden och har olika brytningsförmåga i olika riktningar. Man kan t.ex vara närsynt för horisontella linjer och översynt för vertikala. Om synfelet inte är för omfattande kan det korrigeras med hjälp av s.k. toriska linser, i glasögon eller som kontaktlinser. Det går också att behandla kirurgiskt med hjälp av ögonlaser, t.ex LASIK eller PRK.

 

Åldersynthet / Presbyopi

Åldersynthet eller Presbyopi uppkommer när ögats lins börjar förlora sin förmåga att ställa om. Skärpan blir då inte rätt. Har man tidigare haft en normal syn börjar man då se suddigt på nära håll och bra på långt håll. Ibland räcker det med ett par läsglasögon, men man också använda glasögon eller kontaktlinser som är progressiva, bifokala eller multifokala. Har man däremot tidigare varit närsynt innebär åldersynthet en utjämning. Man kan då bli tvungen att ta av sig glasögonen när man läser på normalt håll, byta till svagare glasögon eller använda ett par separata läsglasögon.